#

shayx muxammad sodiq muxammad yusuf xazrati islomdan be xabarlar taqdiri